účtovníctvo - účtovníctvo, personalistika, dane, virtuálne sídlo spoločnosti

účtovníctvo a dane

komplexný účtovný a daňový servis

UD

komplexný účtovný a daňový servis

+421 905 275 836

účtovníctvo a dane, ATM smart s.r.o.

+421 905 275 836

Prejsť na obsah

účtovníctvo

Daňové a účtovné poradenstvo

Poskytujeme služby daňového a účtovného poradenstva, účtovanie pre firmy a živnostníkov:

účtovné poradenstvo
vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky
vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovníctva
vypracovanie podnikateľského zámeru
finančná analýza podniku
pomoc pri tvorbe podkladov pre finančné inštitúcie
poradenstvo pri tvorbe podnikovej stratégie
pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov
zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy
zabezpečenie právneho poradenstva pri tvorbe zmlúv
spracovanie podnikateľských zámerov pre potreby poskytnutia bankových úverov a dotácii
vypracovanie podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy
rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia


ATM smart s.r.o., Dokonalosť v účtovníctve.

kontakt
ATM smart s.r.o.
kancelária:
Kraskova 2
940 02 Nové Zámky

+421 905 275 836
marian.molnar@uctovnictvoadane.sk
O nás
Spoločnosť ATM smart s.r.o. poskytuje svojim klientom daňové, mzdové a účtovné poradenstvo. Zastupuje klientov v konaniach. Vytvára daňové priznania a podáva ich v mene klienta. Zastupuje klienta pri kontrolách zo strany štátnej správy. Zverte spracovanie účtovníctva do rúk odborníkom.
Spoločnosť ATM smart s.r.o. je poistená pre krytie rizika spôsobenej škody v súvislosti výkonu zmluvných služieb. Spoločnosť dôrazne požaduje pravidelné preškolovanie svojich zamestnancov a spolupracovníkov podľa platných zákonov, smerníc a vyhlášok.

kontakt
ATM smart s.r.o.
kancelária:
Kraskova 2
940 02 Nové Zámky

+421 905 275 836
marian.molnar@uctovnictvoadane.sk
Návrat na obsah