personalistika - účtovníctvo, personalistika, dane, virtuálne sídlo spoločnosti

účtovníctvo a dane

komplexný účtovný a daňový servis

UD

komplexný účtovný a daňový servis

+421 905 275 836

účtovníctvo a dane, ATM smart s.r.o.

+421 905 275 836

Prejsť na obsah

personalistika

Personálna a mzdová agenda
Spracovanie miezd:
 • mesačné spracovanie miezd na základe podkladov, výstupy – výplatná listina, výplatné pásky, sumarizácie
 • výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, podklady pre úhrady miezd, odvodov a daní
 • evidencia dochádzky, výpočet PN, evidencia stravného, evidencia sociálneho fondu, daňového bonusu
 • evidencia listov dôchodkového zabezpečenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov daní a zdravotného poistenia

Činnosti v oblasti personalistiky:
 • pracovná zmluva a dohody, platový výmer, hmotná zodpovednosť, vyhlásenie k dani
 • prihláška do sociálnej a zdravotnej poisťovne, prerušenia a zmeny v evidencii
 • evidencia dovolenky, rodinných príslušníkov – pre účely priznania daňového bonusu
 • ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, odhlášky, zápočet rokov, potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 • rôzne potvrdenia pre zamestnanca na úradné účely – súd, pôžička, úver

Mzdy a personalistika
 • komplexné spracovanie miezd a personalistiky
 • ušetrite čas a náklady. Zabezpečíme externú alebo internú správu miezd
 • našim základným prístupom je kvalitné a diskrétne spracovanie mzdových údajov

Ponúkame tieto služby:
 • mzdový servis, skoré a kompletné spracovanie podkladov pre mzdy, odvody a dane
 • sledovanie legislatívnych zmien a okamžité uplatnenie v praxi
 • rýchlosť a flexibilita reakcie na požiadavky klientov
 • včasné a komplexné spracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení
 • spracovanie mesačných, štvrťročných výkazov, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • vedenie kompletnej mzdovej agendy, komunikácie s daňovým úradom, poisťovňami, štatistickým úradom
 • včasné a prehľadné spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov
 • kvalitné softvérové a technické vybavenie

Spracovanie mzdovej agendy zahŕňa:
 • vypracovanie profesionálnej pracovnej zmluvy
 • vypracovanie štandardnej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • prihlášky zamestnávateľa, v prípade ak ešte nebol zamestnávateľom
 • prihlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne
 • prihlásenie zamestnancov do príslušných zdravotných poisťovní
 • spracovanie miezd na základe dodaných podkladov k evidencii práce
 • vedenie evidencie pre účely dôchodkového poistenia
 • spracovanie mzdových listov
 • vyhotovenie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu, príslušné zdravotné poisťovne
 • podanie mesačných výkazov elektronicky
 • vyhotovenie prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • podanie elektronicky
 • vyhotovenie hlásenia o vyúčtovaní dane
 • podanie elektronicky
 • ročné zúčtovanie dane
 • vystavenie potvrdenia pre zamestnancov a zaslanie objednávateľovi
 • spracovanie predpisu pre vydanie stravných lístkov zamestnancom
 • evidencia dovolenky
 • evidencia tvorby a použitia sociálneho fondu
 • príprava prevodných príkazov pre úhradu miezd, odvodov a daní
 • výstup zamestnanca: štandardný formulár pre ukončenie pracovného pomeru, odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne, odhlásenie zamestnanca zo zdravotnej poisťovne, vyhotovenie zápočtového listu, vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, vyhotovenie potvrdenia o príjme a zaslanie príslušných podkladov objednávateľovi

ATM smart s.r.o., Dokonalosť v účtovníctve.

kontakt
ATM smart s.r.o.
kancelária:
Kraskova 2
940 02 Nové Zámky

+421 905 275 836
marian.molnar@uctovnictvoadane.sk
O nás
Spoločnosť ATM smart s.r.o. poskytuje svojim klientom daňové, mzdové a účtovné poradenstvo. Zastupuje klientov v konaniach. Vytvára daňové priznania a podáva ich v mene klienta. Zastupuje klienta pri kontrolách zo strany štátnej správy. Zverte spracovanie účtovníctva do rúk odborníkom.
Spoločnosť ATM smart s.r.o. je poistená pre krytie rizika spôsobenej škody v súvislosti výkonu zmluvných služieb. Spoločnosť dôrazne požaduje pravidelné preškolovanie svojich zamestnancov a spolupracovníkov podľa platných zákonov, smerníc a vyhlášok.

kontakt
ATM smart s.r.o.
kancelária:
Kraskova 2
940 02 Nové Zámky

+421 905 275 836
marian.molnar@uctovnictvoadane.sk
Návrat na obsah